Program curriculum (Undergraduate Advanced Program in Civil Engineering)

Undergraduate advanced program in civil engineering is designed in accordance with the standard program of Arkansas University in USA. The program lasts for 4.5 years, and consists of 9 semesters as follows:

 

 

 

Semester 1

Course code at Arkansas (UoA)

Course code at TLU

Course's title in English

 Course's title in Vietnamese

Total credits

 Division in charge

 

ENGL1011

Advanced English - Listening Skill 1

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Nghe 1

2

Division of English

 

ENGL1021

Advanced English - Speaking Skill 1

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Nói 1

2

Division of English

 

ENGL1031

Advanced English - Reading Skill 1

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Đọc 1

2

Division of English

 

ENGL1041

Advanced English - Writing Skill 1

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Viết 1

2

Division of English

 

ITL112

Introduction to Law

Pháp luật đại cương

2

Division of Basic Principles of Marxist-Leninism

 

IDEO111

Basic Principles of Marxist-Leninism 1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê 1

2

Division of Basic Principles of Marxist-Leninism

 

TDUC111

Physical Education 1

Giáo dục thể chất 1

 

Division of Physical Education

 

GDQP111

National Defense Education 1, 2, 3, 4

Giáo dục quốc phòng 1,2,3,4

4 weeks

Department of Political tasks and Student management

GDQP121

GDQP131

GDQP141

 

 Semester 2

Course code at Arkansas (UoA)

Course code at TLU

Course's title in English

Course's title in Vietnamese

 Total credits

Division in charge

 

ENGL1052

Advanced English - Listening Skill 2

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Nghe 2

2

Division of English

 

ENGL1062

Advanced English - Speaking Skill 2

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Nói 2

2

Division of English

 

ENGL1072

Advanced English - Reading Skill 2

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Đọc 2

2

Division of English

 

ENGL1082

Advanced English - Writing Skill 2

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Viết 2

2

Division of English

 

ENGL1092

English for Civil Engineering

Tiếng Anh chuyên ngành

3

Division of English

 

IDEO121

Basic Principles of Marxist-Leninism 2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

Division of Basic Principles of Marxist-Leninism

 

TDUC121

Physical Education 2

Giáo dục thể chất 2

 

Division of Physical Education

 

Semester 3

Course code at Arkansas (UoA)

Course code at TLU

 Course's title in English

Course's title in Vietnamese

Total credits

Division in charge

PHYS 2054

PHYSC2013

University Physics I

Vật lý đại cương I

4

Division of Physics

MATH 2554

MATHC2013

Calculus I

Toán I

4

Division of Mathematics

CHEM 1103

CHEMC2013

University Chemistry I

Hoá học đại cương I

3

Division of Chemistry

GNEG 1111

GNEG2013

Introduction to Engineering I

Giới thiệu về Khoa học kỹ thuật I

1

Division of civil and industrial construction

GNEG 1121

GNEG2023

Introduction to Engineering II

Giới thiệu về Khoa học kỹ thuật II

1

Division of civil and industrial construction

 

GNEG3035

Engineering Drawings

Vẽ kỹ thuật xây dựng

2

Division of technical graphics

 

IDEO232

Revolutionary line of the Vietnamese Communist Party

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

Division of HCM’s ideology and Revolutionary line of the Vietnamese Communist Party

 

TDUC131

Physical Education 3

Giáo dục thể chất 3

 

Division of Physical Education

Semester 4

 Course code at Arkansas (UoA)

Course code at TLU

 Course's title in English

 Course's title in Vietnamese

 Total credits

Division in charge

MATH 2564

MATHC2024

Calculus II

Toán II

4

Division of Mathematics

CHEM 1123

CHEMC2024

University Chemistry II

Hoá học đại cương II

3

Division of Chemistry

CHEM1121L

CHEMC2034

University Chemistry Lab

Thí nghiệm hoá học đại cương

1

Division of Chemistry

PHYS 2074

PHYSC2024

University Physics II

Vật lý đại cương II

4

Division of Physics

MEEG 2003

MEEG2014

Statics

Tĩnh học

3

Division of Engineering Mechanics

GNEG 1122

GNEG4037

Introduction to CAD

Nhập môn CAD

2

Division of civil and industrial construction

 

IDEO233

Ho Chi Minh’s Ideology

Tư tưởng HCM

2

Division of HCM’s ideology and Revolutionary line of the Vietnamese Communist Party

 

TDUC141

Physical Education 4

Giáo dục thể chất 4

 

Division of Physical Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester 5

Course code at Arkansas (UoA)

 Course code at TLU

 Course's title in English

 Course's title in Vietnamese

Total credits

Division in charge

MATH 2574

MATHC3035

Calculus III

Toán III

4

Division of Mathematics

CVEG 2053

CVEG3015

Surveying Systems

Trắc địa

3

Division of System Surveying

CVEG 2051L

CVEG3025

Surveying Systems Lab

Thực tập trắc địa

1

Division of System Surveying

MEEG 3013

CVEG3035

Mechanics of Materials

Sức bền vật liệu

3

Division of Structural Strength

GEOL 3002

GEOL3015

Geology for Engineers

Địa chất công trình

3

Division of geotechnical engineering

 

GEOL3025

Geology for Engineers  Laboratory

Thí nghiệm Địa chất công trình

1

Division of geotechnical engineering

MEEG 2013

MEEG3025

Dynamics

Động lực học

3

Division of Mechanics Engineering

 

TDUC151

Physical Education 5

Giáo dục thể chất 5

 

Division of Physical Education

 

Semester 6

Course code at Arkansas (UoA)

 Course code at TLU

Course's title in English

Course's title in Vietnamese

Total credits

Division in charge

CVEG 3304

CVEG4057

Structural Analysis

Cơ học kết cấu

4

Division of Structural mechanics

MATH 3404

MATHC3046

Differential Equations

Phương trình vi phân thường

4

Division of Mathematics

INEG 3313

INEG3017

Engineering Statistics

Xác suất thống kê

3

Division of Mathematics

CVEG 2113

CVEG3046

Structural Materials

Vật liệu xây dựng

3

Division of Building Materials

CVEG 3213

HYDR3016

Hydraulics

Thủy lực

3

Division of Hydraulics

ENGL 1013

COMPC2013

Composition I

Viết luận I

3

Division of English

 

Semester 7

Course code at Arkansas (UoA)

 Course code at TLU

Course's title in English

Course's title in Vietnamese

Total credits

Division in charge

 

CVEG4228

Hydraulic Engineering

Thủy lực công trình

3

Division of Hydraulics

CVEG 3413

CVEG4067

Transportation Engineering

Công trình giao thông

3

Division of Transportation Engineering

ENGL 1023

COMPC4027

Technical Composition II

Viết luận chuyên ngành  II

3

Division of English

CVEG 3223

HYDR3026

Hydrology

Thuỷ văn cơ sở

3

Division of Hydrology and Water Resources

CVEG 3133

GEOL3026

Soil  Mechanics

Cơ học đất

3

Division of Geotechnical Engineering

CVEG3131L

GEOL3037

Soil  Mechanics Laboratory

Thí nghiệm Cơ học đất

1

Division of Geotechnical Engineering

CVEG 4303

CVEG4118

Reinforced Concrete Design I

Thiết kế BTCT I

3

Division of Structural Engineering

 

Semester 8

Course code at Arkansas (UoA)

Course code at TLU

Course's title in English

Course's title in Vietnamese

Total credits

Division in charge

CVEG 3243

CVEG4098

Environmental Engineering

Kỹ thuật môi trường

3

Division of Environmental Engineering

CVEG 4313

CVEG4108

Structural Steel Design I

Thiết kế kết cấu thép I

3

Division of Structural Engineering

CVEG 4433

CVEG4128

Transportation Pavements and Materials

Kết cấu mặt đường và vật liệu làm đường

3

Division of Transportation Engineering

CVEG 3022

CVEG4088

Public Works Economics

Kinh tế học các công trình công cộng

2

Division of Economics

 

CVEG4238

Hydraulic Structures

Thủy công

3

Division of Hydraulic structures

CVEG 4143

CVEG4077

Foundation Engineering

Kỹ thuật nền móng

3

Division of Geotechnical Engineering

CVEG 4852

CVEG4138

Professional Practice Issues

Các vấn đề thực tiễn chuyên ngành

2

Division of Technology and Construction Management

 

Semester 9

Course code at Arkansas (UoA)

Course code at TLU

Course's title in English

 Course's title in Vietnamese

Total credits

Division in charge

CVEG 4243

CVEG4149

Environmental Engineering Design

Thiết kế các CT              bảo vệ môi trường

3

Division of Environmental Engineering

CVEG 4513

CVEG4159

Construction Management

Quản lý Xây dựng

3

Division of Technology and Construction Management

 

 

Engineering Technical electives

Môn tự chọn

6

See list of elective courses

 

List of elective courses

Course code at Arkansas (UoA)

Course code at TLU

Course's title in English

Course's title in Vietnamese

Total credits

Division in charge

CVEG 4812

CVEG4179

Environmental Design Project

Đồ án Thiết kế Môi trường

3

Division of Environmental Engineering

CVEG 4822

CVEG4189

Geotechnical Design Project

Đồ án Thiết kế Địa kỹ thuật

3

Division of Geotechnical Engineering

CVEG 4832

CVEG4199

Structural Design Project

Đồ án Thiết kế Kết cấu

3

Division of civil and industrial construction

CVEG 4323

CVEG4169*

Design of Structural Systems

Thiết kế Hệ thống Kết cấu

3

Division of civil and industrial construction

CVEG 4842

CVEG4209

Transportation Design Project

Đồ án Thiết kế Giao thông

3

Division of Transportation Engineering

CVEG 4423

CVEG4219**

Geometric Design

Thiết kế hình học

3

Division of Transportation Engineering

 

CVEG4249

Hydraulic Structures Design Project

Đồ án Thiết kế Thủy công

3

Division of Hydraulic Structures

MEEG 2403

MEEG3035

Thermodynamics

Nhiệt động học

3

Division of Mechanical Technology

 

 

Total credits

Tổng cộng:

151

 

Note:

- Structural Design Project (CVEG4199) is compulsorily taken at the same time with Design of Structural Systems (CVEG4169)

- Transportation Design Project (CVEG4209) is compulsorily taken at the same time with Geometric Design (CVEG4219)